Abdullah ibn Omer, radiAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: ‘Uspostavite i poravnajte safove, sastavite ramena, popunite praznine, blago dotičite ruke vaše braće i nemojte ostavljati praznina za šejtana. Ko sastavi saf, Allah će ga sastaviti sa Sobom, a ko prekine saf, Allah će ga od Sebe odvojiti.
Hadis bilježi: Ebu Davud

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj