Ebu-Ša’sa’ pripovijeda: "Jedne prilike, dok smo sjedili sa Ebu-Hurejreom u džamiji, zauči ezan. Jedan čovjek ustade i pođe prema izlazu. Ebu-Hurejre ga je pratio pogledom i kada izađe iz džamije,reče: ‘Ovaj je neposlušan Allahovom Poslaniku, a.s.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj