Ebu-Ša’sa’ pripovijeda: "Jedne prilike, dok smo sjedili sa Ebu-Hurejreom u džamiji, zauči ezan. Jedan čovjek ustade i pođe prema izlazu. Ebu-Hurejre ga je pratio pogledom i kada izađe iz džamije,reče: ‘Ovaj je neposlušan Allahovom Poslaniku, a.s.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj