Prenosi se od Allahovog Poslanika, s.a.w.s. da je rekao: " Primjer kuće u kojoj se spominje Uzvišeno ime Allaha, subhanehu ve te’ala, i one u kojoj se ne spominje, je kao primjer živog i mrtvog. "
Hadis bilježe: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj