Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem:
Kada se jedan od vas abdesti po propisu, a potom ode u džamiju samo zbog namaza, Allah, subhanehu ve te’ala, se obraduje takvom kao što se porodica obraduje nekome svome koji je bio dugo odsutan‘.
Hadis bilježi: Ibn Madže

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj