Ibn-‘Abbas, r.a., prenosi: "Allahov Poslanik, a.s., prokleo je ženstvene muškarce i muškobanjaste žene." Prema drugom predanju: "Allahov Poslanik, a.s., prokleo je muškarce koji oponašaju žene u nošnji i žene koje u nošnji oponašaju muškarce."
 Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj