Od Ebu Umame r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Garantujem dvorac u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu. I (garantujem) dvorac u sredini Dzeneta onome ko ostavi laž, pa makar i u šali. I (garantujem) dvorac u najvišim dijelovima Dženneta onome ko bude lijepog ahlaka."
Hadis bilježi: Ebu Davud

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj