‘Abdullah b. ‘Amr b. el-‘As, r.a., prenosi da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., kad kaže: "Kada čujete ezan, ponavljajte za mujezinom, a zatim salavat na mene donesite, jer ko jedan salavat na mene donese, Allah će na njega donijeti deset. Potom molite Allaha da mi podari ‘El-Vesile’, mjesto u Džennetu koje ne priliči nikom osim jednom od Allahovih robova, a ja se nadam da ja budem taj rob, pa ko mi bude tražio "El-Vesile", imat će pravo na moj šefaat."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj