Prenosi se da je rekao Allahov Poslanik Muhammed, s.a.w.s.: "Ko oponaša jedan narod, on je od njega (pripada njemu)"
Hadis bilježe: Ebu Davud i Ahmed

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj