Od Alije r.a se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s rekao: "Ako moj ummet uradi petnaest stvari, slijedi mu propast." Upitaše:" A šta to, Allahov Poslaniče?"
On reče:" Ako se plijen bude dijelio među bogatim, ako povjerenje bude rijetkost, ako zekat bude nasilu i smatran kaznom, ako čovjek bude poslušan svojoj supruzi, ako bude nepokoran svojoj majci, ako bude vjeran svome prijatelju, a nevjeran ocu, kada se povise glasovi u džamijama, kada vođe naroda budu najgori  među njima, kada se čovjeku bude ukazivala počast iz straha od njegovog zla, kada se bude pio alkohol, oblačila svila, koristili se muzički instrumenti, kada budu zadnji iz ovoga ummeta proklinjali one prije njih, tada neka pogledaju crveni vjetar i propadanje u zemlju, ili izobličavanje i padanje kamenja."
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj