Abdullah b. Amr. b. el-‘As, radiAllahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:   "Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: Uči i penji se (Džennetskim stepenicama -deredžama), uči lijepo i pravilno, kao što si i na dunjaluku učio,  jer tvoje mjesto (deredža u Džennetu ) je kod posljednjeg ajeta koji proučiš"
Hadis bilježe:  Ebu Davud i Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj