Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:  "Doći će čovjek na Sudnjem danu, a na njemu će biti okačen njegov komšija, pa će kazati: ‘Gospodaru moj, Tvog mi dostojanstva, nisam ga prevario niti u porodici niti u imetku.’  Pa će kazati komšija: ‘Istinu govori, ali me vidio u grijehu, pa me nije spriječio.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj