Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem:  "Doći će čovjek na Sudnjem danu, a na njemu će biti okačen njegov komšija, pa će kazati: ‘Gospodaru moj, Tvog mi dostojanstva, nisam ga prevario niti u porodici niti u imetku.’  Pa će kazati komšija: ‘Istinu govori, ali me vidio u grijehu, pa me nije spriječio.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj