Prenosi se od Zejda ibn Halida El-Džuhenija da je rekao : Klanjao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sa nama sabah na Hudejbiji nakon kiše koja je pala protekle noći. Nakon što je klanjao, okrenuo se prisutnima i rekao: "’Znate li šta veli vaš Gospodar?
Rekoše: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ On reče: ‘Neki od Mojih robova osvanuli su kao vjernici u Mene, a neki kao nevjernici. Ko kaže: ‘Kiša je pala zahvaljujući Allahovoj dobroti i milost’, taj vjeruje u Me, a ne vjeruje u zvijezde. A ko kaže: ‘Kiša je pala zbog toga što je to određena zvijezda nagovijestila’, taj ne vjeruje u Me, a vjeruje u zvijezde.’"
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj