Prenosi se od Ebu Hurejre da rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s.: "Uzvišeni Allah veli: ‘Čovjek Me utjeruje u laž, a na to nema pravo, vrijeđa Me, a na to nema pravo. Utjeruje Me u laž kada veli: ‘Neće me ponovo stvoriti kao što je to prvi put učinio’, a prvo stvaranje mi nije nimalo lakše od ponovnog. Vrijeđa me kada kaže: ‘Allah je sebi uzeo dijete’, a Ja sam Jedan i nepromjenljiv, nisam rodio, niti sam rođen, i niko Mi ravan nije!’"
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj