Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu, prenosi da je rekao Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s.: "Među onima prije vas bio neki čovjek u ranama, pa izgubio strpljenje, uzeo nož i presjekao njime vene na rukama, iskrvario i umro. Na to je Allah rekao: ‘Preduhitrio me Moj rob u onome što Sam mu odredio, pa mu zabranjujem (ulazak u) džennet!’"
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj