Abdullah ibn Mesud, radiAllahu anhu prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao:  ‘Ne pripada nama onaj ko se udara po obrazima, dere odjeću i nariče kao u džahilijetu!’
Hadis bilježe: Buhari i  Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj