Prenosi se od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s.:
"Neki džennetlija će bit doveden (pred Allaha subhanehu ve te’ala), pa će Uzvišeni Allah reći: ‘Sine Ademov, kako ti se čini tvoje obitavalište?’ ‘Gospodaru, (to je) najbolje obitavalište.’ ‘Traži i želi!’ ‘Tražim da me vratiš na dunjaluk kako bih poginuo na Tvome putu deset puta.’ Ovo će reći zbog velike vrijednosti koju vidi u pogibiji na Allahovom putu."
Hadis bilježi: Nesai

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj