Ebu-DžuhajfeVehb ibn Abdullah, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pobratio Selmana i Ebu-Derdaa, r.a., pa je Selman posjetio Ebu-Derdaa i vidio njegovu ženu neurednu (slabo odjevenu i nesređenu), te joj rekao: "Što si takva?" Ona mu odgovori: "Tvoj brat Ebu-Derda nema nikakve želje za dunjalukom!" Zatim dođe Ebu-Derda, noseći mu hranu i reče: "Ti jedi, a ja postim." On mu na to odgovori: "Ja neću jesti sve dok i ti ne budeš jeo sa mnom", pa su obojica jeli. Kada je došla noć, Ebu-Derda je htio klanjati (nafilu), pa mu je Selman rekao: "Spavaj", te je on legao spavati, zatim nakon kraćeg vremena ustao je, a Selman mu ponovo reče: "Spavaj." Kada je došla zadnja trećina noći, Selman mu reče: "Sada ustani na namaz ", pa su zajedno klanjali, a nakon toga mu Selman reče: "Ti, uistinu, imaš obaveze prema svome Gospodaru, prema samome sebi i prema svojoj ženi i djeci. Zato prema svakome od njih izvršavaj svoje obaveze, nikoga ne zapostavljajući." Ebu-Derda sutradan je otišao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i to mu ispričao, a Alajhisselam mu kaza: "Selman je istinu rekao." (On je u pravu.)
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj