Rekao je Allahov Poslanik, s.a.w.s.: "Primjer vjernika je poput zeleniša od usjeva:  njega vjetar čas povija, čas mu štetu pričini. A primjer munafika je poput primjera čvrsto ukorijenjenog stabla. Ono postoji sve dok ga jedan udarac ne iščupa iz korijena."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj