Vabisa ibn Ma’bed, r.a., kaže: "Došao sam Allahovom Poslaniku i on mi reče: ‘Došao si da pitaš o dobročinstvu?‘ Rekoh: ‘Da!’ Onda mi on reče: ‘Priupitaj svoje srce; dobročinstvo je ono što donosi duševni mir i smiraj u srcu, a grijeh je ono što se koleba u duši i kruži u grudima. (To ti je grijeh) pa makar ti to ljudi odobrili i dozvolili."’
Hadis bilježe: Ahmed i Darimi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj