Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, s.a.w.s. rekao: "Allah veli (melekima): ‘Kada Moj rob poželi da uradi loše djelo nemojte mu ga pisati dok ga ne učini. Ako ga učini, pišite mu ga kao jedno, a ako ga ostavi zbog Mene, pišite mu ga kao dobro djelo. A kada Moj rob poželi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, pišite mu ga kao dobro djelo, a ako ga uradi pišite deset sličnih, do sedamstostruko uvećanog.’"
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj