Ibn-Mes’ud , r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, rekao: "Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadni ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći:
‘Idi, i uđi u Džennet!’
Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći:
‘Gospodaru, Džennet se ispunio!’
Allah će mu opet reći ‘Idi, i uđi u Džennet!’
Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći:
‘Gospodaru, Džennet se ispunio!’
‘Idi, i uđi u Džennet!’, Allah će mu ponovo reći.
‘U njemu ćeš imati deset puta koliko ovaj svijet.’
‘Zar mi se rugaš i ismijavaš me, a Ti si Vladar?’
"
Prenosilac hadisa dalje kazuje: Allahov Poslanik, sallallahu ´ajelhi ve selleme, nasmija se i ukazaše mu se bijeli zubi, pa reče: "To je čovjek najnižeg stupnja u Džennetu!"
Hadis bilježe: Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj