Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s.: "Allah, subhanehu ve te’ala, je najbliži vjerniku u posljednjoj trećini noći, pa ako hoćeš da budeš od onih koji spominju Allaha, subhanehu ve te’ala, u tom vremenu obavljaj noćni namaz (kijamul-lejl – nocni namaz)"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj