Rekao je Allahov Poslanik, Muhammed, s.a.w.s.: "Allah, subhanehu ve te’ala, je najbliži vjerniku u posljednjoj trećini noći, pa ako hoćeš da budeš od onih koji spominju Allaha, subhanehu ve te’ala, u tom vremenu obavljaj noćni namaz (kijamul-lejl – nocni namaz)"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj