Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepše ćudi. A zaista su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemažu u svom govoru, oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima‘. Ashabi rekoše: ‘Allahov Poslaniče, znamo ko su sersari i mutešeddici (nametljivi govornici i oni koji se prenemažu u govoru), ali ko su mutefejhici?’ On im reče: To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim."
Hadis bilježi: Tirmizi✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj