Ebu Hurejre radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, s.a.w.s.: "Prvo za što će rob polagati račun na Sudnjem danu biće njegov namaz. Ako bude potpun (po broju i načinu obavljanja) biće upisan potpunim, a ako nešto bude manjkavo, reći će Allah subhanehu ve te’ala: ‘Nalazite li kakvih dobrovoljnih namaza?’ (Ako ih bude), dobrovoljnim namazima mu se dopune obavezni namazi koje je propustio, a zatim tako isto bude i sa ostalim djelima."
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj