Ebu Hurejre r.a.. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s. rekao: "Kada nastupi Sudnji dan, Allah neka je blagoslovljen i uzvišen, sići će robovima da im presudi. Svaki ummet će klečati. Prvi koje će prozvati biće: čovjek koji je sakupio (naučio) Kur’an, čovjek koji je poginuo na Allahovom putu i čovjek sa mnogo imetka. Allah će reći učaču: ‘Nisam li te naučio onome što objavih svome Poslaniku.’ ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘Šta si radio sa onim što si znao?’ ‘Držao sam ga se i noću i danju (učio ga i postupao po njemu).’ Allah će mu reći: ‘Lažeš!’, a i meleki će mu reći: ‘Lažeš.’ Allah će reći: ‘Želio si da se rekne: ‘Taj i taj je učač!’ I rečeno je. Tada će biti doveden bogataš, pa će mu Allah reći: ‘Nisam li ti dao izobilje i učinio da ti niko nije potreban?’ ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘Šta si učinio sa onim što sam ti dao?’ ‘Potpomagao rodbinu i davao sadaku.’ Allah će reći: ‘Lažeš!’, a i meleki će mu reći: ‘Lažeš!’ ‘Naprotiv, želio si da se rekne: ‘Baš je darežljiv!’ I rečeno je. Biće doveden onaj što je poginuo na Allahovom putu, pa će mu Allah reći: ‘Zbog čega si poginuo?’ ‘Naređeno mi je da se borim na Tvome putu i ja sam se borio, sve dok nisam poginuo.’ Uzvišeni Allah će mu reći: ‘Lažeš!’ I meleki će mu reći: ‘Lažeš!’ ‘Naprotiv, želio si da se rekne: ‘Baš je hrabar!’ I rečeno je."
Ebu Hurejre veli: ‘Potom me Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem udari po koljenu i reče: ‘Ebu Hurejre, ta trojica su prva Allahova stvorenja s kojima će biti raspaljena vatra na Sudnjem danu.’"
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj