Od Šurejha ibn Hani’a prenosi se da je rekao: "Rekao sam Aiši, r.a.: ‘Šta bi Vjerovjesnik, s.a.v.s., prvo počeo raditi kada uđe u kuću?’, a ona je rekla: ‘Prvo bi upotrijebio misvak.’"
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj