Esma bint Jezid, r.a., pripovijeda da je Resulullah, s.a.v.s., jednog dana prošao kroz džamiju dok je u njoj sjedila skupina žena, pa ih je išaretom ruke, poselamio. Ovdje se podrazumijeva da ih je Resulullah, s.a.v.s., poselamio i riječima (izgovorom selama) i išaretom, što potvrđuje predanje kod Ebu-Davuda u kome stoji:"… pa nam je selam nazvao."
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj