Esma bint Jezid, r.a., pripovijeda da je Resulullah, s.a.v.s., jednog dana prošao kroz džamiju dok je u njoj sjedila skupina žena, pa ih je išaretom ruke, poselamio. Ovdje se podrazumijeva da ih je Resulullah, s.a.v.s., poselamio i riječima (izgovorom selama) i išaretom, što potvrđuje predanje kod Ebu-Davuda u kome stoji:"… pa nam je selam nazvao."
Hadis bilježi: Tirmizi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj