Ebu-Jusuf Abdullah b. Selam, r.a., veli da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., da kaže: "0 ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte dok svijet spava, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
Hadis bilježi: Tirmizi 

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj