Ebu-Jusuf Abdullah b. Selam, r.a., veli da je čuo Allahova Poslanika, s.a.v.s., da kaže: "0 ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte dok svijet spava, pa ćete spokojno (sa selamom) ući u Džennet."
Hadis bilježi: Tirmizi 

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj