Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: " Ramazan vam je došao. (To je) mjesec bereketa u kome vas Allah prekriva bereketom spuštajući Svoju Milost, umanjujući grijehe i uslišujući dove. U njemu, Allah posmatra vaše takmičenje (u dobrim djelima) i hvali se sa vama pred Njegovim melekima. Pa pokažite Allahu dobrotu u vama, jer nesretan je onaj kome je (u ovom mjesecu) uskraćena milost Allaha, Moćnog i Uzvišenog."

Hadis bilježi Taberani

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj