Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s.,  rekao: “Ko na Allahovom putu žrtvuje par od svoga dobra, pozvat će se sa svih džennetskih vrata: ‘O Allahov robe, to je dobro.’ Ako je bio od onih koji su redovno namaze obavljali, bit će pozvan s vrata namaza. Ako bude od boraca na Allahovom putu, bit će pozvan s vrata džihada. Ako bude postač, bit će pozvan s vrata Rejan. Ako bude od onih koji su dijelili sadaku, bit će pozvan s vrata sadake.’ Ebu Bekr reče: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi od oca i majke, sretan je onaj koji bude pozvan s tih vrata. Da li će iko biti pozvan sa svih vrata?’ Muhammed, a.s., reče: ‘Da, nadam se da ćes ti biti jedan od njih.’”

Hadis je: Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj