Ebu Seid elHudri, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Doći će vrijeme kada će najbolja imovina muslimana biti stado za kojim će on ići po vrhovima brda i mjestima gdje se sakuplja voda bježeći sa svojom vjerom od smutnji.

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj