Ibn Omer, r.a.a, priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naišao pokraj jednog ensarije koji je savjetovao (upozoravao) svoga brata po pitanju stida pa mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
Ostavi ga! Stid je, uistinu, dio imana (vjerovanja).”

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj