Ebu Hurejre navodi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah Uzvišeni je iznad sedam nebesa prokleo sedam vrsta ljudi: jednu od tih vrsta prokleo je tri puta a za ostale dovoljno je jedno proklestvo. Proklet je onaj ko čini ono što je činio Lutov narod (tri puta), proklet je onaj ko zakolje nešto u ime nekog drugog  mimo Allaha, proklet je onaj ko spolno opći sa životinjom, proklet je onaj ko je neposlušan roditeljima, proklet je onaj ko u braku sastavi ženu i njenu kćerku (pastorku), proklet je onaj ko bude mijenjao međe na imanju, i proklet je onaj ko se odrekne svoga porijekla.

Hadis bilježe: Et-Taberani i El-Hakim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj