Ebu Vakid el-Lejsi, r.a., priča da su Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., dok je sjedio sa svijetom u džamiji, došle tri osobe od kojih su dvije krenule prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a jedna je otišla. Oni su (prvo) malo zastali pred Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je jedan od njih ugledao u krugu slušalaca prazninu i tu je sjeo. Drugi je sjeo iza, a onaj treći je okrenuo leđa i udaljio se.
Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., završio (predavanje) rekao je:
Hoćete li da vam kažem ko su ove tri osobe? Jedna od njih sklonila se Allahu i Allah ju je smjestio. Stideći se druga se osoba sustegla pa je i Allah stideći se ustegao od nje (svoju kaznu), a što se tiče treće one posljednje što je okrenula leđa, i Allah je od nje okrenuo (svoju milost).
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj