Od Sehl b. Sa’da, r.a, prenosi se da je Allahov Poslanik Muhammed, s.a.v.s, rekao:
Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili s iftarom!

Hadis Bilježe: Buhari, Muslim, Tirmizi i Malik

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj