Ebu Se’id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao:
Allah će sedamdeset godina udaljiti Vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!

Hadis Bilježe Buhari i Muslim, Tirmizi, Taberani, Ebu Hazm el-Hanbeli

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj