Ebu Musa, r.a., priča:
Pitali su Vjerovjesnika, s.a.v.s., o nekim stvarima koje mu nisu bile drage pa se, kada mu se takvih pitanja namnožilo, rasrdio i rekao:
Pitajte me šta god hoćete!
Neko upita:
– Ko je moj otac?
Tvoj otac je Huzafe“, odgovorio je on.
Tada ustade drugi i upita:
– Allahov Poslaniče, ko je moj otac?
Tvoj otac je Salim, oslobođeni rob Šejbe“, odgovorio je.
Kada je Omer vidio na njegovom licu srdžbu, rekao je:
– Allahov Poslaniče, obraćamo se Uzvišenom Allahu za oprost.

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj