Ebu Msud el-Ensari, r.a., priča da je jedan čovjek kazao:
– Allahov Poslaniče, skoro da odustajem od obavljanja namaza u džematu zbog toga što nam ga taj i taj oduljuje.
– Nikad nisam vidio Vjerovjesnika, s.a.v.s., – kaže Ebu Mesud – srditijeg dok je davao savjet kao tada. “Ljudi“, rekao je, “Neki od vas odbijaju druge ljude od džemata. Ko klanja kao imam neka ne dulji, jer među onima koji su iza njega ima neko bolestan, slab ili ima neku drugu  potrebu. (namaz)“

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj