Esma, kćerka Ebu Bekra, r.a., priča:
– Ušla sam jednom kod Aiše, r.a., pa sa, zatekavši je da klanja, upitala:
– Šta je ovome svijetu?
(Ljudi su upravo klanjali namaz zbog pomračenja Sunca koje je bilo u toku)
Ona pokaza u pravcu neba i reče:
– Subhanallah! (Slava Allahu!)
– Jeli to nekakav znak? upitah, a ona potvrdno klimnu glavom.
Priključila sam se namazu i klanjala toliko dugo da me je počela obuzimati nesvjestica, pa sam poljevala glavu vodom.
Nakon namaza Vjerovjesnik, s.a.v.s., je zahvalio Uzvišenom Allahu i izrazio Mu pohvalu a onda rekao: “Sada sam vidio sve što mi ranije nije pokazano, uključujući i Džennet i Džehennem. I objavljeno mi je da će te u svojim kaburima biti iskušani isto ili slično (prenosilac nije siguran koji je od ova dva izraza Esma upotrijebila) kušnji Mesiha Dedždžala, kada ćete biti pitani:
– Šta znate o ovom čovjeku
(Muhammedu)?
Što se tiče vijernika
(mumin), odnosno onoga ko čvrsto vjeruje (mukin), on će odgovoriti:
To je Muhammed, Alalhov poslanik koji nam je donio jasne dokaze i uputu. Mi smo mu se odazvali i slijedili ga. To je Muhammed – izgovorit će tri puta.
Tada će mu se reći: Spavaj u miru! Znamo da si ti u njega čvrsto vjerovao, a munafik ili onaj ko je sumnjičav
(murtab) reći će:
– Ne znam! Čuo sam da nešto svijet govori pa sam i ja tako govorio.

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj