Enes r.a. kaže da bi Vjerovjesnik s.a.v.s. kad bi ulazio u nužnik rekao:
Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi (Allahu moj utječem ti se od zlih-šejtana- i prljavština)”

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj