Enes r.a. kaže da bi Vjerovjesnik s.a.v.s. kad bi ulazio u nužnik rekao:
Allahumme inni euzu bike mine-l-hubusi ve-l-habaisi (Allahu moj utječem ti se od zlih-šejtana- i prljavština)”

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj