Ebu-Derda’, r.a., prenosi da je čuo od Allahova Poslanika, s.a.v.s., ove riječi: "Trojicu ljudi, bilo u selu ili u pustinji, koji ne obavljaju namaz u džema’atu, šejtan je već savladao, pa se držite džema’ata, jer, vuk jede ovcu koja se odvoji od stada."
Hadis bilježi: Ebu-Davud

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj