Prenosi Mudžahid da su ljudi tavafili oko Ka’be, a da je Ibn Abbas r.a. sa štapom sjedio pored. Pa je rekao: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Suretu Ali Imran: 102) Kada bi kapljica od zekkuma pala (na Zemlju) zagorčala bi stanovnicima Zemlje njihov život, pa kako je onome ko ne bude imao druge hrane osim zekkuma??"

Hadis bilježi: Ahmed

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj