Ebu Hurejre, r.a. kaže da je Allahov Poslanik s.a.v.s, rekao: "Vjerovanje se sastoji od šezdeset i nekoliko ogranaka (imanskih, islamskih, gusulskih, namaskih i drugih uvjeta i dužnosti), a stid je ogranak imana."

Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj