Ibn Omer, r.a., priča da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da je Allah jedan i da je Muhammed Allahov Poslanik te dok ne budu klanjali namaz i dijelili zekat. Kada budu to radili, zaštiti će od mene svoje živote i svoje imetke, osim obaveza prema propisima islama, i njihov (konačni) obračun pripada Allahu."
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj