Rekao je Poslanik, s.a.w.s.: "Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti i lijepog ahlaka."
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj