Rekao je Poslanik, a.s. :"Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota može upropastiti, ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih imetak može učiniti obijesnim, uzimajte ih zbog njihove pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne supruge."
 Hadis bilježi: Ibn Madže✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj