Rekao je Poslanik, a.s. :"Ne uzimajte žene zbog njihove ljepote, jer ih ljepota može upropastiti, ne uzimajte ih zbog njihova imetka, jer ih imetak može učiniti obijesnim, uzimajte ih zbog njihove pobožnosti, jer ćete imati dobro odgojene, solidne i vrijedne supruge."
 Hadis bilježi: Ibn Madže✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj