"Čuvaj Allaha, naći češ Ga ispred sebe, znaj za Allaha u blagostanju On će znati za tebe u teškoći, i znaj da ono što te mimoišlo nije te moglo nikako zadesiti, a ono što te je zadesilo nije te moglo nikako mimoići, znaj da je pobjeda sa strpljenjem, i izlaz nakon teskoće i da olakšica dolazi nakon teskoće."
Hadis bilježi:  Ahmed

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj