Hadis 661 (Hadis o Džennetu)

"Kada tražite od Allaha Džennet, tražite Firdevs, jer je on najuzvišeniji i on je centralni dio Dženneta, iz njega izviru dženetske rijeke, a iznad njega je Arš (prijesto) Milostivog Allaha."
Hadis bilježe: Buhraija i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj