Hadis 662 (Šta je bitno u životu)

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, neka je na njega mir i spas: "Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš  izgled, nego gleda u vaša srca."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj