Hadis 662 (Šta je bitno u životu)

Rekao je Allahov Poslanik Muhammed, neka je na njega mir i spas: "Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš  izgled, nego gleda u vaša srca."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj