Hadis 664: Događaj sa jevrejskim dječakom

Enes, radijallahu anhu, pripovijeda: ”Jedan dječak, jevrej, služio je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa se razbolio. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao mu je u posjetu i sjeo kod njegove glave, a onda mu rekao: ’Primi islam!’ Dječak pogleda u svoga oca koji se nalazio pored njega, a otac mu reče: ’Poslušaj Ebu Kasima !’ Dječak primi islam, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je izašao, reče: ’Hvala Allahu, koji ga je spasio od Vatre!’” Hadis bilježi Buhari, 1356.✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj